Search

Dexinel Plus հաբեր շների համար

Dehinel Plus-ը նշանակվում է շների պրոֆիլակտիկ և բուժական նպատակներով նեմատոդների (տոքսոկարիազ, տոքսակարիդիազ, ունցինարիազ, անկիլային հիվանդություն, տրիչուրիազ) և ցեստոդիազի (տոննիդիազ, դիպիլիդիազ, էխինոկոկոզ, դիֆիլոբոտրիազ, մեսոցեստոդիազիս):
Manufacturer: Rolf Club
1900֏
ԱՆՎՃԱՐ ԱՌԱՔՈՒՄ 4900 դրամից սկսած